Här finns framtidsjobben
Tech, livsmedel, miljö, samhällsbyggnad och life sciencesektorn ropar efter kvalificerad kompetens för att möta dagens och framtidens behov.

Samtidigt konstaterar fackförbundet Naturvetarna i sin senaste arbetsmarknadsrapport, att de som utbildas inom områdena inte räcker till. Det behövs fler kvalitativa utbildningar och fler utbildade, om vi ska kunna möta arbetsmarknadens behov.

Inom de listade sektorerna har personer med naturvetenskaplig akademisk utbildning viktiga roller att fylla, bland annat som rådgivare, strateger och analytiker.

På sina håll råder det huggsexa om kompetensen, särskilt bland de som är disputerade eller har specialistkompetens. Många bolag inom framför allt tech och life science upplever att de har svårt att rekrytera naturvetenskaplig kompetens.

Klimatarbetet driver på efterfrågan

Stundande klimatförändringar tillsammans med den tekniska utvecklingen ökar behovet av naturvetenskaplig kompetens.

- Analytisk, strategisk kompetens efterfrågas av alla typer av verksamheter i dag, många konkurrerar om samma personer.

Att det inte finns tillräckligt med adekvata utbildningar är inte bara ett problem för de enskilda verksamheterna utan ett samhällsproblem, något som flera arbetsgivarorganisationer vi talat med bekräftar, säger Petra Malm Danielson, samhällspolitisk chef på Naturvetarna.

Stort behov av spetskompetens

Rapporten visar också att digitaliseringen stärker naturvetares arbetsmarknad. Behovet av spetskompetens inom området är stort.

- Det har blivit svårare att få tag på särskilt maskininlärning, dataanalys och annat som har med digitaliseringen att göra, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna, som författat rapporten.

En annan brist är forskarutbildade inom de naturvetenskapliga disciplinerna. Många sektorer halkar efter inom forskning och innovation, vilket kan leda till att Sverige tappar konkurrenskraft.

Man kan också se att vissa frågor nu rör sig mellan sektorerna, kanske för att man söker sig till en mer innovativ kultur och infrastruktur. Exempel på det är food tech, ett nytt område inom Life Science men som egentligen kunde ha utvecklats inom livsmedelssektorn, som dock inte betraktas som lika snabbrörlig och innovativ som Life Science.

37 framtidsyrken

Rapporten innehåller också en lista över de 37 viktigaste framtidsyrkena för naturvetare.

Ladda ner rapporten här för att se vilka de är: Rapporter - Naturvetarna
 • Rapporten. laddas
 • ________________________________________________________________________

  EUROLATINNEWS Copyright:
  Estos artículos y su contenidos no puede ser utilizado sin el consentimiento de EUROLATINNEWS

   
  F A C E B O O K
  T W I T T E R
  CP Producciones TV
  Contactos.
  Phone: +46 70 244 05 23
  Email: redaccion@eurolatinnews.com
  Email Director: enrique.guzman@eurolatinnews.com
  Email Editor: carlosp@eurolatinnews.com