Viktiga sommarmånader för dagligvaruhandeln

Sverige..Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 9,4 procent under juni 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

- Försäljningstillväxten inom dagligvaruhandeln i juni förklaras även fortsatt främst av den höga inflationen. Samtidigt pressas butikerna av höga driftskostnader och kunder med en lägre köpkraft, vilket tär på marginalerna.

Midsommarförsäljningen och sommaren generellt är viktiga för dagligvaruhandeln, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i juni till 9,9 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 1,3 procent.

Hemleverans ökade med 2,0 procent och upphämtning i butik minskade med 5,1 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juni till 3,7 procent.

- E-handelsandelen var lägre i juni än under årets föregående månader. Detta kan förklaras av att kunderna e-handlar dagligvaror i en lägre utsträckning under semesterperioden, vilket är något vi har sett även under tidigare år.

Ett mer spontant köpbeteende leder till att fler väljer att handla fysiskt under sommaren, avslutar Karin Brynell.

Den totala försäljningsutvecklingen under årets andra kvartal uppgick till 8,7 procent, jämfört med samma kvartal föregående år.

Försäljningsutvecklingen ökade med 9,3 procent i fysisk butik och minskade med 2,5 procent i e-handeln.

Kalendereffekten beräknas till 1,2 procent för juni och till 0,0 procent för det andra kvartalet.

Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 8,3 procent under juni månad och till 8,7 procent under det andra kvartalet.

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, 0709-75 80 85

Cecilia Anneling, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel, 0708-40 52 63

EUROLATINNEWS Copyright:
Estos artículos y su contenidos no puede ser utilizado sin el consentimiento de EUROLATINNEWS

 
F A C E B O O K
T W I T T E R
CP Producciones TV
Contactos.
Phone: +46 70 244 05 23
Email: redaccion@eurolatinnews.com
Email Director: enrique.guzman@eurolatinnews.com
Email Editor: carlosp@eurolatinnews.com